Hírek

TOP-4.2.1-16-BO1-2020-00035 projektünk

A TOP-4.2.1-16-BO1-2020-00035 projekt keretében egyrészt a jelenleg is működő nappali ellátásunk korszerűsítését tervezzük az energia-hatékonyság növelésére:

1.) A külső falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének javítása az épülethatároló szerkezet külső oldali, 12 cm vastagságú ásványgyapot hőszigeteléssel, ami színezett homlokzati vakolatrendszert kap. A fal átlagos U értéke 0,7 w/m2K -ről ezzel 0,18 w/m2K-re, közel negyedére csökken. Ezt kiegészíti a lábazati részek hőszigetelése 10 cm vastag XPS (zártcellás polisztirol) lábazati hőszigetelő lapokkal.

2.) A meglévő hagyományos, faszerkezetű, elhasználódott állapotú nyílászárók kicserélésével fokozott légzárású, 7 légkamrás ablaktokkal ellátott ablakokra háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, low-E bevonattal, üvegrétegek között nemesgáz töltéssel 30-40 %-os hőveszteség-csökkenés érhető el.

3.) A meglévő, 84 % hatásfokú gázkazán 109 % hatásfokú kondenzációs gázkazánra való cseréje önmagában a gázfelhasználás jelentős csökkenését eredményezi.

4.) 36000 kWh/év teljesítményű napelem-rendszer gyakorlatilag kiváltja a jelenlegi villamosenergia-fogyasztást. A napelemek az intézmény épületeinek déli és délnyugati tájolású cseréppel fedett tetőfelületére kerülnek telepítésre.

Nappali ellátásunk célja a Sárospataki, Bodrogközi, Szerencsi és Tokaji járásban, saját otthonukban illetve családjukban lakó, különböző krónikus betegséggel illetve fogyatékossággal élők, valamint a Búzavirág Otthon lakói számára a sorstárs közösség, a személyre szabott mentális gondozás és a rehabilitációs foglalkoztatás kereteinek biztosítása, melyek együttesen járulnak hozzá az önrendelkező, a sérültség mellett is megélhető felnőtt életvitel kialakításához és fenntartásához.

A projekt másik fontos eleme a Támogató szolgálat létrehozása: A szolgáltatás célja a nappali ellátásunkban jelenleg is részt vevő, illetve a Sárospataki járásban élő, jelenleg szociális ellátásokban nem részesülő, súlyos fogyatékos (fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő) személyek lakókörnyezetben történő, speciális szükségleteikhez igazodó ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás feladata az információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.Mindkét ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, megállapodás alapján történik. A szolgáltatásban részesülő személy ellátásához kapcsolódó feladatokat az egyéni gondozási terv rögzíti. A gondozási tervet, annak módosítását az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni. Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését, értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

Még szintén kedvelheted...