Búzavirág Alapítvány webáruház


– www.buzavirag.hu –

Érvényes: 2021. február 1-jétől.

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Üzemeltető

Búzavirág Alapítvány

Székhely: 3941 Vámosújfalu, Kossuth utca 42. A.

Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0006668

Adószám: 18158634-1-05

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10200823-22225218

Kapcsolattartó: Oláh Tibor Istvánné kuratóriumi elnök

Kapcsolattartó e-mail: webshop.buzaviragalapitvany@gmail.com

Kapcsolattartó telefonszám: +36 (30) 738-21-31

I.2 A vásárló vagy megrendelő

Üzemeltető kizárólagos tulajdonában álló www.buzavirag.hu/uzlet (továbbiakban webáruház) szolgáltatását igénybe vevő vásárló, aki az internetes felületen regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül Üzemeltetővel.

I.3 A szerződés tárgya

Üzemeltető értékesítési tevékenységet végez a www.buzavirag.hu domain mögött elérhető webáruházán keresztül. Az értékesítési tevékenység során Üzemeltető által előállított, gyártott termékeit vagy szolgáltatásait a vásárló megrendelheti.

II. Webáruház szerződési feltételek célja

Üzemeltető a webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

A webáruház szerződési feltételei az Üzemeltető és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát, vagy rendelést ad le Üzemeltető részére a webáruházon keresztül. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

II.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően létrejött megrendelésektől lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház szolgáltatója a webáruház szolgáltatását biztosítja.

III. A webáruház szolgáltatása

A Üzemeltető a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatását.

III.1 A webáruház szolgáltatásának területi hatálya

A webáruház szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban csak és kizárólag magyarországi címmel rendelkező vásárló részére szállít termékeket.

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.
  • A felhasználó neve, kapcsolattartó élő és érvényes magyarországi telefonszáma.
  • Pontos elérhetőséget biztosító szállítási és számlázási adatok.
  • Közületek és vállalkozások számára adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a webshop.buzaviragalapitvany@gmail.com elektronikus levélcímen kérheti, név, e-mail cím megadásával.

III.3 Adattárolási nyilatkozat

Az adatok tárolását, archiválását és kezelését Üzemeltető végzi. Az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a vásárlókról:

  • A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe.
  • Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma.
  • A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Üzemeltető a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), megrendelő neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.
  • Üzemeltető a vele szerződésben álló beszállító szervezetek (nonprofit szervetek és vállalkozások) számára elérhetővé teszi és megküldi megrendelő minden olyan adatát, amelyet a regisztrációkor és megrendeléskor megadott.

IV. A webáruház szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

IV.2 Regisztráció

A webáruház regisztrációja során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló e-mail címével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

IV.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az Üzemeltető a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton.

IV.4. Fizetési és szállítási módok

A megrendelő az áru árát személyes átvételekor, készpénzzel egyenlítheti ki, az Üzemeltető székhelyén.

Csomagküldés esetén a megrendelő átalánydíjat köteles fizetni a szállításért, melynek összege rendelésenként bruttó 1200 forint, melyet az Üzemeltető által vezetett bankszámlaszámra történő előutalással tehet meg.

V. Záró rendelkezések

V.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Üzemeltető nem iktatja.

V.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

V.3. Az Üzemeltető felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

Vámosújfalu, 2021. február 1.

Oláh Tibor Istvánné
kuratóriumi elnök
Búzavirág Alapítvány