A Búzavirág Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa olyan látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni. A látássérültek szempontjait szem előtt tartva székhelyül olyan települést kerestünk, ami elég kicsi ahhoz, hogy lehessen ismerni a szomszédokat, a boltost, a postást…, de ahol van óvoda-iskola a gyermekeinknek, orvosi ellátás, vasútállomás. Fontos volt, hogy legyen a közelben pezsgő kulturális élettel rendelkező város és olyan természeti környezet, ahol tudunk evezni, biciklizni, kirándulni (mert ezek látássérüléssel is végezhetőek). Így esett a választás Vámosújfalura.

“Az a “normális”, ha búza nő a búzatáblán, mint ahogy az is normális, hogy az emberek két kézzel, két lábbal születnek és komoly hasznot hajtanak a társadalomnak. Néha azonban búzavirág is nő a búza között. Észrevesszük, hogy attól szebb lesz a búzatábla. Nem tépjük ki, hanem élni hagyjuk. Ugyanígy, ha egy sérült személy kerül közénk, attól nem lesz szegényebb az ember, ha rámosolyog.” – Németh Márta

A Búzavirág Alapítvány 1997-ben jött létre, 2002. óta kiemelten közhasznú fokozattal; fő célkitűzése, hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa olyan látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni.

A Búzavirág Alapítvány 2000. óta foglalkozik látássérült felnőttek rehabilitációjával, eredeti célcsoportunk és feladatunk az állami gondozásban felnőtt, veleszületett vagy gyermekkorban látássérültté vált fiatalok önálló életre való felkészítése. A célcsoportot olyan látássérült fiatalok jelentik, akiknek egészségi, pszichés, mentális ill. szociális állapota a rehabilitáció több területén együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel. Az ellátást igénylő fiatalok számára ma Magyarországon ez az első olyan intézmény, ahol látássérültek valós élethelyzetben, mégis védett körülmények között tanulhatják meg az önálló felnőtt életvitel elemeit, vakvezető kutyát tarthatnak és gyermeket vállalhatnak. Olyan látássérült fiatalok tartós befogadását vállaljuk fel, akik számára a fentiek miatt vagy társuló sérülésük-betegségük miatt más intézmények nem tudnak érdemben megfelelő ellátást biztosítani, ezért vagy nem fogadják be őket, vagy elkallódnának (érzelmi-akarati sérülés, enyhe értelmi sérülés…).

Az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka, az anyagi önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként egyaránt. A fiataloknak kézműves műhelyekben kínálunk munkalehetőséget. Olyan szakmákat választottunk és a műhelyeket eleve úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és akadálymentes legyen, a munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek megfelelő, kreatív munkát végezhessenek. A szövés, a fazekasság, a kertészet és a kosárfonás is olyan mesterség, amikben ők a látókkal gyakorlatilag egyenértékű munkát tudnak végezni. A fennmaradó munkahelyeket felkínáltuk a térségben élő fogyatékkal élő személyeknek, így jelenleg 33 személy vesz részt a szociális foglalkoztatásban. A műhelyeket úgy alakítottuk ki, hogy kerekesszékkel is akadálymentesen lehessen közlekedni. A különböző sérülésekkel élők fogadása, egymás megismerése, az egymásrautaltságnak, illetve annak megélése, hogy a másiknak viszont én tudok segíteni, szintén sokat jelent. A kialakított foglalkoztatás nem karitatív jellegű, hanem értékesíthető termékeket előállító, termelő tevékenység, mely valós piaci igényt elégít ki.
Hagyományos technikával készített, egyedi termékeink: vesszőből font kosarak, tálcák, tárolók, pamut- és rongyszőnyegek, szövött tarisznyák, táskák, sárospataki stílusú fazekas termékek, kerámia dísztárgyak, plakettek, kerti edények; emellett kézműves táborokat is szervezünk 30+4 fős ifjúsági szállásunkon, akadályozottsággal élő mestereink vezetésével.

A dolgozók egészségügyi – pszichoszociális támogatása az informális, „folyamatba épített” segítő kapcsolaton, ill. a megfelelően adaptált környezet kialakításán túl intézményesített formában az alábbiak szerint valósul meg: gyógytestnevelés lehetőségének biztosítása az ülőmunka okozta tartáshibák javítására, kondicionáló torna lehetőségének megteremtése; pszichológus rendelkezésre állása, mentálhigiénés segítségnyújtás; rehabilitációs célú fejlesztés, gyógypedagógiai segítség az egyéni spec. szükségleteknek megfelelően: a testhezálló feladat megkeresésétől a sérülésspecifikus megoldások keresésén túl az életvezetési problémák leküzdéséig.

A szervezet minden erejével azon van, hogy folyamatosan biztosítsa célja szerinti tevékenységeinek anyagi hátterét és biztonságosan működtesse tartós projektjeit, különös tekintettel a célcsoport kiszolgáltatottságára:
– 12 férőhelyen lakóotthoni ellátás állami gondozásban felnőtt látássérültek részére
– 40 férőhelyen nappali ellátás a Sárospataki Kistérségben élő fogyatékosok számára
– 34 férőhelyen szociális foglalkoztatás a fenti célcsoportok számára
– 27 megváltozott munkaképességű személy akkreditált foglalkoztatása

Mindezek a tevékenységek részben normatív állami finanszírozással, részben pályázati források bevonásával finanszírozhatók.

2008-ban az FSZK 4767 kódszámú pályázati programja keretében a Búzavirág Alapítvány, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány, valamint a Szimbiózis Alapítvány konzorciuma beindította Miskolcon az Észak-Magyarországi Regionális Rehabilitációs Központot, melynek célja, hogy elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtson felnőtt korban látásukat vesztett személyeknek. Kialakítottuk a helyiségeket és felszereltük a szükséges eszközökkel. Ezzel egyidőben megkezdődött a kliensek felkutatása és bevonása, valamint a tényleges rehabilitációs tevékenység.   A rehabilitáció a mindennapok megélésére, az aktív tevékenységre alapozódik. Területei: funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedés oktatás, mindennapos tevékenységek újratanítása, speciális számítástechnika oktatás, szociális és pszichés támogatás. 2008-ban 21 látássérült személlyel kezdtük meg a közös munkát. Azóta a Központ szervezetileg önállóvá vált és egymást követő pályázati forrásokból finanszírozza a működtetését.