A célcsoportot elsősorban az állami gondozásban felnőtt vak és gyengénlátó fiatalok jelentik. Számukra rehabilitációs célú lakóotthont létesítettünk 12 férőhellyel. Ezek a fiatalok család nélkül, intézeti körülmények között éltek korábban, ezért az otthonban folyó nevelés során nagy hangsúlyt helyezünk az önálló életre való gyakorlati felkészülésre, a felnőtt szerepminták elsajátíttatására, a helyzetükkel való együttélés elfogadtatására. Egyéni rehabilitációs terv szerint folyik a fiatalok közlekedésre, önkiszolgálásra tanítása, az egyéni korrekció, a szabadidő szervezése, a továbbtanulás és az önálló életre való felkészülés segítése. Súlyt helyezünk az önálló tájékozódásra, az információs társadalomból való kirekesztés enyhítésére, a kulturális élményszerzés lehetőségeinek megteremtésére. A fiatalok az otthonon belül önálló garzonlakásokban élnek, ahol maguk gondoskodnak a vásárlásról, főzésről, mosásról, takarításról – természetesen minden segítséget megkapnak ezek megtanulásához. Így megteremtjük annak lehetőségét, hogy vakvezető kutyát tarthassanak, házasságot köthessenek és gyermeket vállalhassanak (most 2 gyermek él szüleivel a lakóotthonban). Közösen dolgoztuk ki a közösségi lét kereteit, együtt alakítottuk ki a napirendet, „szertartásainkat”, ünnepeinket, hogy az Otthont az itt élők valóban otthonuknak érezhessék.

A lakóotthon címe: 3941 Vámosújfalu, Kossuth út 42/A

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik, melyhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. Az intézmény a kérelem alapján előgondozást végez. A lakóotthonba történő bekerülés további feltétele a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzése, ezért a vizsgálatot az intézményvezető kezdeményezi. Ha a szakvélemény nem javasolja, az ellátott a lakóotthonba nem helyezhető el. A kérelem, az orvosi igazolás, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat és az előgondozás adatai alapján a felvételről illetve esetlegesen a várólistára kerülésről az intézményvezető dönt.