Kézműves műhelyeink

Az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka, az anyagi önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként egyaránt. A fiataloknak kézműves műhelyekben kínálunk munkalehetőséget. Olyan szakmákat választottunk és a műhelyeket eleve úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és akadálymentes legyen, a munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek megfelelő, kreatív munkát végezhessenek.

A szövés, a fazekasság, a kertészet és a kosárfonás is olyan mesterség, amikben ők a látókkal gyakorlatilag egyenértékű munkát tudnak végezni. A fennmaradó munkahelyeket felkínáltuk a térségben élő fogyatékkal élő személyeknek, így jelenleg 33 személy vesz részt a szociális foglalkoztatásban. A műhelyeket úgy alakítottuk ki, hogy kerekesszékkel is akadálymentesen lehessen közlekedni. A különböző sérülésekkel élők fogadása, egymás megismerése, az egymásrautaltságnak, illetve annak megélése, hogy a másiknak viszont én tudok segíteni, szintén sokat jelent. A kialakított foglalkoztatás nem karitatív jellegű, hanem értékesíthető termékeket előállító, termelő tevékenység, mely valós piaci igényt elégít ki.

Hagyományos technikával készített, egyedi termékeink:
vesszőből font kosarak, tálcák, tárolók, pamut- és rongyszőnyegek, szövött tarisznyák, táskák, sárospataki stílusú fazekas termékek, kerámia dísztárgyak, plakettek, kerti edények

Az önálló, teljesítményt számon kérő feladatsor megnöveli felelősségüket mind a munkában, mind saját sorsuk alakításában. A vásárokon, ahol termékeinkkel megjelenünk, az árusításba bevonjuk a sérült foglalkoztatottakat. Tapasztalatunk szerint a vásárlók elismerése nagy ösztönző erőt jelent és hozzájárul az önbizalom erősítéséhez.

A termékek piacra jutása több szempontból viszont problémás, de ennek nem a termékek minősége az oka:

– alacsony (és a betegségek miatt ingadozó) termelési kapacitásunk miatt áruházakba nem tudunk beszállítani, nagy megrendeléseknek nem tudunk eleget tenni

– eddig saját boltot nem tudtunk működtetni

– nincs forrásunk a piacokon sikert jelentő arculat kialakítására

– esetleges, hogy az értékesítési feladatokat melyik munkatárs tudja ellátni 1-1 rendezvényen, önkénteské