A pályázat célja

Egyszeri támogatás a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára nappali, bentlakásos (ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi, lakóotthoni vagy átmeneti elhelyezést nyújtó) intézmények folyamatos és biztonságos működésének, és ez által az igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutásának garantálása, továbbá segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítéséhez.
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az a nem állami, nem egyházi fenntartó, aki érvényes működési engedéllyel és működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező nappali vagy bentlakásos intézményt tart fenn autista, fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára, és 2011-ben határozattal rendelkeznek a Magyar Államkincstárnál a normatíva folyósítására vonatkozóan.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 400.000.000,- Ft, azaz Négyszáz millió forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény mellékletében szereplő XX. fejezet, 20/30/25/5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei támogatása előirányzata terhére a CIVIL-2011-A Meghívásos pályázati és CIVIL-2011-B Nyílt pályázati formában történő támogatási kiírásokra.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázatokat az intézmények fenntartója nyújtja be.